آموزش dask- نصب و راه اندازی دسک

پردزاش کلان داده ها نیازمند صرف هزینه و زمان بیشتر است. دسک ابزاری است که می تواند به صورت پردازش موازی یا توزیع شده عمل پردازش کلان داده را انجام دهد.