تحلیل رفتار مصرف کننده: کلیک بر روی تبلیغات

برای رشد و توسعه هر کسب و کار تحلیل رفتار مشتریان بسیار حیاتی است. در این مقاله قصد داریم با بررسی یک مثال واقعی ببینیم می توان پیش بینی کرد که کلربران یک وب سایت بر روی تبلیغات کلیک می کنند یا خیر.