خانه » تحلیل مشتریان

تحلیل مشتریان

تجزیه و تحلیل مشتریان مبتنی بر مدل RFM

مدل RFM یک روش محبوب و کارا برای تجزیه و تحلیل مشتریان است. در این روش از ۳ معیار اخرین خرید مشتری، تعداد دفعات خرید و مبلغ خرید استفاده می شود. با استفاده از این معیار ها مدل RFM طراحی می شود. با روش های مصور سازی داده اطلاعات بدست آمده از مدل نمایش داده می شود.

تحلیل رفتار مصرف کننده: کلیک بر روی تبلیغات

برای رشد و توسعه هر کسب و کار تحلیل رفتار مشتریان بسیار حیاتی است. در این مقاله قصد داریم با بررسی یک مثال واقعی ببینیم می توان پیش بینی کرد که کلربران یک وب سایت بر روی تبلیغات کلیک می کنند یا خیر.

به بالای صفحه بردن