خانه » تجزیه تحلیل داده ها

تجزیه تحلیل داده ها

مصورسازی داده برای مبتدیان علم داده

مصور سازی داده نقش بسیار مهمی در فرایند علم داده و یادگیری ماشین دارد. با مصور سازی داده می توان تحلیل های بدست آمده از مراحل مختلف علم داده را برای همه افراد قابل فهم کرد. در این مقاله قصد داریم با بیان مقدمات و اصول مصورسازی داده آن را برای مبتدیان علم داده توضییح دهیم.

نمودارهای پرکاربرد در مصورسازی داده ها

مصور سازی داده نقش بسیار مهمی در فرایند علم داده و یادگیری ماشین دارد. با مصور سازی داده می توان تحلیل های بدست آمده از مراحل مختلف علم داده را برای همه افراد قابل فهم کرد. در این مقاله قصد داریم با بیان مقدمات و اصول مصورسازی داده آن را برای مبتدیان علم داده توضییح دهیم.

تحلیل رفتار مصرف کننده: کلیک بر روی تبلیغات

برای رشد و توسعه هر کسب و کار تحلیل رفتار مشتریان بسیار حیاتی است. در این مقاله قصد داریم با بررسی یک مثال واقعی ببینیم می توان پیش بینی کرد که کلربران یک وب سایت بر روی تبلیغات کلیک می کنند یا خیر.

به بالای صفحه بردن